Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1199

  • Tổng 2.402.479

 

Hướng dẫn đăng ký công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tin mới
Thực hiện chức năng quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng tổ chức công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo quy định của Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021...
Thông báo về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt ngày 14/7/2024 Tin mới
Thực hiện quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng thông báo tới các cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề về thời gian, địa điểm tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động...
Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch   Tin mới
Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch nông thôn được xem là định hướng đúng đắn của tỉnh Quảng Bình, bởi địa phương này có lợi thế về địa hình, thổ nhưỡng, làng nghề đa dạng, nhiều đặc trưng...
Xem tiếp