Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 780

  • Tổng 1.225.245

 

 

 

Thông báo về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt ngày 26/03/2023 Tin mới
Thực hiện quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng thông báo tới các cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề về thời gian, địa điểm tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động...
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3 năm 2023 Tin mới
Thực hiện Công văn số 617/HĐPH ngày 08/3/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 3 năm 2023. Sở ban hành Kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL tháng 3 năm 2023 đến cán bộ, công chức, viên chức và người...
Chi đoàn Sở Xây dựng tổ chức "Ngày Hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" năm 2023 Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/CĐCS ngày 02/3/2023 của Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Xây dựng về việc tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2023. Ngày 09/3/2023, Chi đoàn Sở Xây dựng đã Tổ chức "Ngày Hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" bằng hình thức thi Trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch   Tin mới
Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch nông thôn được xem là định hướng đúng đắn của tỉnh Quảng Bình, bởi địa phương này có lợi thế về địa hình, thổ nhưỡng, làng nghề đa dạng, nhiều đặc trưng...
Xem tiếp