SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Quy hoạch chi tiết trung tâm hành chính tỉnh Quảng Bình - Tỷ lệ 1/500 
 Ngày 22 tháng 8 năm 2012 Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt khu Trung tâm hành chính tỉnh Quảng Bình - Tỷ lệ 1/500
 Bản vẻ quy hoạch sử dụng đất

 

Để xem chi tiết quết định phê duyệt quy hoạch, bạn đọc vui lòng tải văn bản đính kèm

[Trở về]