Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 894

  • Tổng 1.104.977

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua dự án Khu nhà ở thương mại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 152/2022/501.9-DA4 ngày 01/10/2022 của Liên danh Công ty CP Địa ốc 501.9&Công ty TNHH XDTH Linh Lân về việc đề nghị thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua thuộc Dự án Khu nhà ở thương mại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy và hồ sơ pháp lý kèm theo gồm:

- Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng địa ốc 501.9 và Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Linh Lân thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy;
- Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 30/1/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu nhà ở thương mại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy;
- Giấy chứng nhận về thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 120/TD-PCCC ngày 29/4/2020 của Phòng Cảnh sát PCCC&PCCC – Công an tỉnh Quảng Bình;
- Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự án số 1808/SXD-PTĐT&HTKT ngày 5/6/2020 của Sở Xây dựng;
- Giấy phép xây dựng số 1150/GPXD-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Lệ Thủy;
- Thông báo số 1298/TB-SXD ngày 13/6/2022 của Sở Xây dựng về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng dự án Khu nhà ở thương mại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật;
- Công văn số 147/2022/501.9&LL ngày 24/8/2022 của Liên danh Công ty CP Địa ốc 501.9 & Công ty TNHH XDTH Linh Lân về việc xác định chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình;
- Bản Cam kết ngày 30/9/2022 của Công ty Cổ phần Địa ốc 501.9 (chủ đầu tư dự án) về việc không thế chấp dự án hoặc không thế chấp nhà ở sẽ bán, cho thuê mua đối với Dự án Khu nhà ở thương mại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy;
Sau khi xem xét, đối chiếu với quy định tại Điều 69, Luật Nhà ở;  Điều 54, Điều 55, Luật Kinh doanh Bất động sản; Điều 19, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Nhà ở; Sở Xây dựng thông báo:
Dự án Khu nhà ở thương mại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thuộc phạm vi dự án đã được chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất tại Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh.
Quá trình triển khai, đề nghị Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản. 
Sở Xây dựng thông báo để Công ty Cổ phần Địa ốc 501.9 biết, thực hiện./.

Thông báo chi tiết đính kèm