Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2168

  • Tổng 2.431.473

Về việc đăng ký tập huấn Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 17/3/2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng, theo đó:

- Mục đích, yêu cầu áp dụng BIM: Việc áp dụng BIM trong quá trình thiết kế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thiết kế; tăng cường quá trình trao đổi thông tin giữa cơ quan QLNN về xây dựng, chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng; trong quá trình thi công xây dựng nhằm hỗ trợ xây dựng phương án tổ chức thi công, tổ chức và quản lý các nguồn lực trong quá trình xây dựng, kiểm soát chất lượng xây dựng; trong quá trình nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng nhằm hỗ trợ quá trình nghiệm thu, phục vụ cho giai đoạn quản lý, vận hành công trình xây dựng.

- Lộ trình áp dụng BIM:

+ Giai đoạn 1: từ năm 2023, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án.

+ Giai đoạn 2: từ năm 2025, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp II trở lên của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án.

+ Đối với các dự án, công trình xây dựng bắt buộc áp dụng BIM, tệp tin BIM là một thành phần trong hồ sơ thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn thành công trình. Chủ đầu tư hoặc đơn vị chuẩn bị đầu tư có trách nhiệm cung cấp tệp tin BIM cùng với loại hồ sơ khác theo quy định khi thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, xin cấp phép xây dựng và nghiệm thu công trình.

+ Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn khác, Chủ đầu tư cung cấp tệp BIM khi thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, xin cấp phép xây dựng và nghiệm thu công trình theo lộ trình sau: công trình cấp I, cấp đặc biệt từ năm 2024; từ năm 2026, bổ sung thêm công trình cấp II.

Nhằm giúp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nắm rõ và thực hiện đúng các quy định về việc áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị - Bộ Xây dựng tổ chức tập huấn “Ứng dụng mô hình hóa thông tin công trình (BIM)” (có nội dung chương trình tập huấn kèm theo); Giới thiệu một số ứng dụng BIM cho các Cơ quan quản lý Nhà nước, Chủ đầu tư và các Ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, nhà thầu xây dựng;

Về thời gian, địa điểm, đối tượng tập huấn, cụ thể như sau:

1. Thời gian tập huấn: 01 ngày, dự kiến tháng 7/2024 (thời gian chính xác Sở Xây dựng sẽ có văn bản thông báo sau khi có danh sách đăng ký tập huấn).

2. Địa điểm tập huấn: tại thành phố Đồng Hới.

3. Đối tượng tập huấn: Chủ đầu tư các dự án; các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn.

4. Kính phí: dự kiến 500.000đ/học viên (chi phí thuê giảng viên, hội trường, tài liệu, nước uống…)

Danh sách đăng ký tham dự tập huấn (theo mẫu gửi kèm thông báo này) các đơn vị gửi trực tiếp về Sở Xây dựng hoặc liên hệ đ/c Võ Việt Dũng (gửi qua mail: vovietdungsxd@gmail.com hoặc Zalo 0983649123) trước ngày 10/7/2024 để tổng hợp.

Công văn chi tiết