Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2188

  • Tổng 2.431.493

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2024-2026

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại phiên họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 10/6/2024 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan phong Phú tại Công văn số 2701/VPUBND-KT ngày 11/6/2024 về việc tham mưu dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2024-2026, Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2024-2026. 
Để có cơ sở xây dựng Nghị quyết và đề xuất về mức hỗ trợ, nguồn kinh phí thực hiện, thời gian, tiến độ, phương án tổ chức thực hiện.Sở Xây dựng đã xây dựng Dự thảo Đề án Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2026 kèm theo Tờ trình. Dự kiến sau khi Nghị quyết được thông qua, ban hành thì UBND tỉnh sẽ giao Sở Xây dựng hoàn thiện Đề án này và tham mưu tổ chức thực hiện. Do đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khi tham gia góp ý cần xem xét các số liệu nêu trong dự thảo Đề án kèm theo.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Xây dựng đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức cá nhân có liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Tờ trình và Nghị quyết (kèm theo) và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 08/7/2024.
Rất mong sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

 

Nội dung đính kèm:

1. Dự thảo Tờ trình

2. Dự thảo Nghị quyết 

3. Dự thảo Đề án