Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1731

  • Tổng 2.431.036

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6;  
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Xây dựng đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Tờ trình, Quyết định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/7/2024.
Rất mong sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Nội dung đính kèm:

1. Dự thảo Tờ trình

2. Dự thảo Quyết định

3. Thuyết minh tính toán khung giá thuê nhà ở xã hội

4. Thuyết minh tính toán khung giá quản lý vận hành nhà chung cư