Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 2314

  • Tổng 2.431.619

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 UBND tỉnh vừa có Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng (bao gồm: xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp) công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

 Theo đó, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình tôn giáo; công trình tín ngưỡng và các công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo nằm tại các trục đường phố chính thành phố Đồng Hới và các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; công trình tín ngưỡng thuộc các dự án có vốn đầu tư của nước ngoài.

UBND các huyện, thành phố cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tín ngưỡng và các công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

Khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo và các công trình tương tự khác không phải là di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xếp hạng mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực, an toàn của công trình và không ảnh hưởng đến khu vực xung quanh thì không phải xin cấp giấy phép xây dựng, nhưng trước khi tiến hành người đại diện cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến UBND cấp xã sở tại, trong đó nêu rõ lý do, thời gian, các hạng mục công trình, phạm vi và mức độ sửa chữa. UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật.

Việc xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo là di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xếp hạng thì thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, pháp luật về xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Quyết định này thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21-8-2008 của UBND tỉnh về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo Báo Quảng Bình

Các tin khác