Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 1551

  • Tổng 2.430.856

HỖ TRỢ HỘ NGHÈO MIỀN TRUNG XÂY NHÀ TRÁNH BÃO

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Ngày 09/10/2014, Sở Xây dựng Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung. Chính sách này sẽ được thực hiện trong 3 năm, góp phần thay đổi cuộc sống của hàng nghìn hộ dân thuộc 14 tỉnh, thành phố

Theo Quyết định, các hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà phải là hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 9/2011/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015, có trong danh sách hộ nghèo do UBND cấp xã quản lý tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Quyết định này có hiệu lực thi hành tối thiểu 2 năm.
Quyết định cũng hỗ trợ cho hộ chưa có nhà ở kiên cố có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 m trở lên tính từ nền nhà; hoặc có nhà ở kiên cố nhưng chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 m trở lên tính từ nền nhà; hoặc có nhà ở được hỗ trợ theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác của Nhà nước, địa phương và các tổ chức, đoàn thể nhưng chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 m trở lên tính từ nền nhà; hộ không thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013.
Đồng thời, các hộ gia đình được hỗ trợ phải đang cư trú tại vùng thường xuyên xảy ra bão, lụt thuộc khu vực nông thôn hoặc tại các thôn, làng, buôn, bản, ấp, phum, sóc (thôn) trực thuộc phường, thị trấn; xã trực thuộc thị xã, thành phố.
Hộ đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 16 triệu đồng/hộ
Thực hiện chính sách trên, Ngân sách Nhà nước (gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ; những hộ đang cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ thì Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 14 triệu đồng/hộ; những hộ đang cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ thì Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 16 triệu đồng/hộ để xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt.
Hộ gia đình thuộc diện đối tượng theo quy định, có nhu cầu vay vốn thì được vay tối đa 15 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt. Lãi suất vay 3%/năm; thời hạn vay là 10 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 5 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 20% tổng số vốn đã vay.
Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện phương thức ủy thác cho vay từng phần qua các tổ chức chính trị - xã hội hoặc trực tiếp cho vay. Ngoài mức hỗ trợ và mức vay, hộ gia đình tham gia đóng góp và huy động các nguồn vốn khác từ cộng đồng để xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt đảm bảo quy mô và chất lượng theo quy định.
Chính sách trên sẽ được thực hiện trong 3 năm (từ năm 2014 - 2016). Năm 2014 thực hiện hỗ trợ khoảng 20% số đối tượng; năm 2015 thực hiện hỗ trợ khoảng 40% số đối tượng; năm 2016 thực hiện hỗ trợ khoảng 40% số đối tượng.
Theo kế hoạch thực hiện, đến ngày 10/11/2014, UBND các huyện phê phải phê duyệt danh sách hộ nghèo cần hỗ trợ xây dựng nhà tránh bão, lụt, gửi cho UBND tỉnh để phê duyệt đề án.
Tải Quyết định 48/2014/QĐ-TTg tại đây
Tải Công văn 1558/SXD-QLN Hướng dẫn tại đây ;
các phụ lục tại đây
Hướng dẫn cách gia cường, gia cố mái chống bão tại đây
Hướng dẫn kỷ thuật thi công xây dựng mái nhà tránh bão tại đây
Các nguyên tắc xây nhà chống bão tại đây
Các mẫu nhà phòng tránh lũ, lụt, bão tại đây

 

 

Các tin khác