Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1832

  • Tổng 2.431.137

Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Căn cứ Chương trình công tác của Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2015, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, để tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, UBND tỉnh Quảng Bình xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2015 như sau:

Xem chi tiết nội dung tại đây

Các tin khác