Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2337

  • Tổng 2.431.642

Chương trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL năm 2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Các văn bản QPPL tham mưu ban hành trong năm 2015

 

 

 

TT

Nội dung đăng ký

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

1

Quyết định UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

(Điều chỉnh, thay thế Quyết định số29/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh)

Sở Xây dựng

- Các sở, ban ngành và địa phương liên quan.

Qúy III/2015

2

Quyết định UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

(Thay thế Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của UBND tỉnh).

Sở Xây dựng

Các sở xây dựng chuyên ngành và các sở, ngành liên quan.

Qúy III/2015

3

Quyết định UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan.

Qúy III/2015

4

Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030.

Sở Xây dựng

- Các sở, ban ngành và địa phương liên quan.

Qúy IV/2015

5

Quyết định UBND tỉnh ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan.

IV/2015

Các tin khác