Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 765

  • Tổng 1.225.230

THÔNG BÁO về việc phân công đảm nhận nhiệm vụ trong thời gian đồng chí Lê Anh Đức - Phó Giám đốc Sở tham dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở năm 2022 tại Huế từ ngày 18/5/2022 đến ngày 20/6/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Đồng chí Lê Anh Tuấn – Giám đốc Sở: Chỉ đạo lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc; Theo dõi, chỉ đạo quy hoạch xây dựng các địa phương: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Ba Đồn, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa; Tổ chức thẩm định các loại đồ án quy hoạch do các huyện, thị xã, thành phố trình; Tổ chức lập, thẩm định các dự án quy hoạch do Sở làm chủ đầu tư; Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng theo phân cấp đối với các công trình tôn giáo; Theo dõi huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn; trực tiếp chỉ đạo phòng Quy hoach - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng.
           2. Đồng chí Phạm Quốc Anh – Phó Giám đốc Sở: Theo dõi, chỉ đạo về lĩnh vực phát triển đô thị.
          3. Đồng chí Hoàng Minh Thái – Phó Giám đốc Sở: Theo dõi, chỉ đạo về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; về công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên Sở.
           Sau khi Đồng chí Lê Anh Đức - Phó Giám đốc Sở hoàn thành khóa học các nội dung phân công nhiệm vụ này hết hiệu lực và thực hiện theo các nội dung đã phân công tại Thông báo số 2382/TB-SXD ngày 30/9/2021 của Sở Xây dựng.
  
Thông báo đính kèm

 

Các tin khác