Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1664

  • Tổng 2.430.969

Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trong mùa mưa bão năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 1866/TB-VPUBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 2023 và Công văn số 1439/UBND-KT ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh về việc chủ động phòng chống sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa, lũ; Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý Khu kinh tế; các Chủ đầu tư thực hiện một số công việc sau:
1. Về thoát nước:
- Thường xuyên kiểm tra, khơi thông hệ thống thoát nước mưa hiện trạng. Đặc biệt là tại các vị trí hố sâu, cống hở,v.v... cần có giải pháp đảm bảo an toàn trước mắt và lâu dài cho người dân, phương tiện giao thông.
- Kiểm tra, rà soát, thống kê (địa điểm, tần suất xuất hiện, thời gian bị ngập úng, độ sâu...) của các điểm ngập úng trên địa bàn để có giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm giải quyết tổng thể vấn đề thoát nước và ngập úng cục bộ.
- Đối với phần tiếp giáp giữa các khu dân cư hiện hữu với các khu đô thị mới, khu dân cư mới, các dự án mới đang triển khai phải khai thông và bố trí các tuyến cống thoát nước địa hình để đảm bảo chống ngập lụt cục bộ.
- Đối với các khu dân cư cũ có nền hiện trạng thấp, cần đánh giá cụ thể nguyên nhân gây ngập úng, xây dựng lộ trình để từng bước nâng cao độ nền hiện trạng để giải quyết vấn đề ngập úng về lâu dài. Trước mắt cần thực hiện công tác khơi thông cống rãnh, tăng khẩu độ cống thoát nước.
- Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động mọi nguồn lực đầu tư các công trình để giải quyết vấn đề thoát nước và ngập úng cục bộ. Trong đó cần lưu ý đầu tư đồng bộ, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, kết nối tốt với hệ thống thoát nước chung của đô thị, Khu công nghiệp.
2. Đối với hệ thống cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh, đường dây thông tin liên lạc:
- Thực hiện kiểm tra, chằng, chống... cây xanh trong mùa mưa bão. Trong trường hợp có cây xanh gãy đổ cần thực hiện cảnh báo, chặt hạ để tránh ảnh hưởng đến an toàn cho người dân, phương tiện giao thông.
- Thường xuyên kiểm tra, kịp thời sửa chữa các hư hỏng của hệ thống chiếu sáng, đường dây thông tin liên lạc.
- Tuyên truyền, vận động người dân tích cực và nhanh chóng phản ánh các sự cố đối với hệ thống cấp nước, cây xanh, thông tin liên lạc, chiếu sáng.v.v...để cơ quan quản lý kịp thời sửa chữa.
- Chủ động cùng với các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống cấp nước, cấp điện để xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo cấp nước, cấp điện an toàn trong mọi tình huống thiên tai.
Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý Khu kinh tế, Chủ đầu tư các dư án hạ tầng đô thị, KCN triển khai thực hiện./.

Công văn chi tiết đính kèm
 

Các tin khác