Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1730

  • Tổng 2.431.035

Thông báo về việc tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2021).

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây Dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới Bất động sản, điều hành sàn giao dịch Bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch Bất động sản;

Sở Xây dựng Thông báo cụ thể các nội dung liên quan đến việc nộp hồ sơ đăng kỳ dự thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2021 như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Đối tượng và điều kiện dự thi (theo quy định tại Điều 8, Điều 9 của
Thông tư 11/2015/TT-BXD):

Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có đủ điều kiện dự thi như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu
trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;

- Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên;

- Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức
kỳ thi theo quy định.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi (theo Điều 10 của Thông tư 11/2015/TT-BXD)

- 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian
06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 01 đính kèm);

- 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công
dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản
sao có bản chính để đối chiếu);

- 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về
đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc
tương đương) trở lên;

- 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng
ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người
nhận;

- Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với
người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động
sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị).

3. Đăng ký dự thi (theo Điều 11 của Thông tư 11/2015/TT-BXD)

- Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày
25/01/2022.

- Nộp trực tiếp 02 bộ hồ sơ tại địa chỉ: Phòng Đào tạo – Trung tâm Dịch
vụ Việc làm Thanh Niên tỉnh Quảng Bình, số 42 đường Trần Quang Khải, thành
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0912.83.22.77 (Ms Lê Mai) - 0919.489.188 (Mr Lực)

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi (theo Khoản 1, Điều 6 của Thông tư 11/2015/TT-BXD)
Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ phải thi bắt buộc các nội
dung:

a. Phần kiến thức cơ sở, bao gồm: Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất
động sản; thị trường bất động sản; đầu tư bất động sản; phòng chống rửa tiền
trong kinh doanh bất động sản.

b. Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm: Tổng quan về dịch vụ môi giới
bất động sản; quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản; giải quyết tình huống
trên thực tế.

Thí sinh thi không đạt yêu cầu phần nào thì thi lại phần đó. Mỗi kỳ thi chỉ
được tổ chức thi lại 1 lần và không phải nộp kinh phí thi lại.

2. Hình thức thi

* Hình thức thi:

- Phần kiến thức cơ sở: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp hai hình
thức trên, thời gian thi 120 phút.

- Phần kiến thức chuyên môn: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp hai
hình thức trên, thời gian thi 120 phút.

* Ngôn ngữ thi:

- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt (trường hợp thí sinh là người nước ngoài
thì được sử dụng phiên dịch).

III. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ DỰ THI

1. Địa điểm thi

- Phòng Hội trường – Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh Niên tỉnh
Quảng Bình – đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
2. Thời gian thi

- Dự kiến thi ngày: 19/02/2022.

3. Kinh phí dự thi và cấp chứng chỉ

- Kinh phí dự thi dự kiến: 600.000 đồng/thí sinh.

- Kinh phí cấp mới, cấp lại chứng chỉ: 200.000 đ/chứng chỉ.

IV. MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

+ Công ty Cổ phần Trường Doanh nhân Top Olympia: 0949.684.888.

+ Phòng Quản lý nhà, Bất động sản và Vật liệu, điện thoại: 0232.3.851.748.

Trên đây là nội dung về việc đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản, Sở Xây dựng thông báo cho các 
cá nhân có nhu cầu được biết./.

Các tin khác