Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 750

  • Tổng 1.225.215

Về việc công bô giá vật liệu xây dựng quý I năm 2022 và các thời điểm tiếp theo trên địa bàn tỉnh

Xem với cỡ chữ : A- A A+
  Sở Xây dựng tổ chức thu thập thông tin, xác định giá vật liệu xây dựng để công bô giá vật liệu xây dựng quý I năm 2022 và các thời điểm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đề nghị các doanh nghiệp có nhu cầu công bô giá vật liệu xây dựng cung cấp đầy đủ hồ sơ và gửi về Sở Xây dựng theo các nội dung sau:

  1. Đối với doanh nghiệp đăng ký lần đầu:
- Công văn gửi Sở Xây dựng đề nghị công bô giá vật liệu xây dựng (nêu rõ thông tin liên lạc, người chịu trách nhiệm đăng ký công bô giá, địa chỉ văn phòng đại diện, nhà máy sản xuất hoặc các đại lý bán sản phẩm của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nêu rõ thời điểm giá vật liệu đề nghị công bô bắt đầu có hiệu lực).
- Bảng kê khai giá sản phẩm (nêu rõ tên, mã hiệu, chủng loại, quy cách, kích thước, thông sô kỹ thuật tương ứng của sản phẩm; giá bán là giá tại nhà máy sản suất, tại đại lý hay tại chân công trình, đã bao gồm hay chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh (hoặc Quyết định thành lập) do cấp có thẩm quyền cấp.
- Bản sao các văn bản: Thông báo tiếp nhận hợp quy còn hiệu lực của Sở Xây dựng các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương của sản phẩm, vật liệu đề nghị công bô giá, Giấy chứng nhận hợp quy được cấp (có kèm theo Quyết định phê duyệt danh mục, kiểu loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được chứng nhận).
- Danh mục, địa chỉ các cơ sở bán hàng, các đại lý phân phôi tại địa bàn tỉnh hiện có.
- Thuyết minh giá bán vật liệu của doanh nghiệp sản xuất hoặc doanh nghiệp kinh doanh thành phẩm vật liệu xây dựng.
- Các tài liệu khác liên quan (nếu có).
Lưu ý: Cac tai liệu, văn bản do doanh nghiệp ban hanh phải được người đại diện theo phap luật của doanh nghiệp ký tên va đóng dấu.
2. Đối với doanh nghiệp đã được Sở Xây dưng công bố giá:
- Công văn gửi Sở Xây dựng đề nghị công bô giá vật liệu xây dựng (nêu rõ thông tin liên lạc, người chịu trách nhiệm đăng ký công bô giá, địa chỉ văn phòng đại diện, nhà máy sản xuất hoặc các đại lý bán sản phẩm của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nêu rõ thời điểm giá vật liệu đề nghị công bô bắt đầu có hiệu lực).
- Bảng kê khai giá sản phẩm (nêu rõ tên, mã hiệu, chủng loại, quy cách, kích thước, thông sô kỹ thuật tương ứng của sản phẩm; giá bán là giá tại nhà 
máy sản suất, tại đại lý hay tại chân công trình, đã bao gồm hay chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
- Các nội dung khác trong hồ sơ đã nộp nếu không có thay đổi so với quy định tại Mục 1 nêu trên thì không phải nộp lại.
- Trường hợp doanh nghiệp bổ sung thêm sản phẩm mới: đề nghị bổ sung
hồ sơ đôi với các sản phẩm mới như nội dung quy định nêu tại Mục 1.
3. Nguyên tắc công bố giá:
Sở Xây dựng chỉ công bô giá các loại vật liệu xây dựng của doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký công bô giá gửi hồ sơ đúng hạn và đã thực hiện đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu tại mục 1 hoặc mục 2 nêu trên theo nguyên tắc:
- Giá vật liệu xây dựng được công bô phải phù hợp với giá thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gôc xuất xứ, khả năng và phạm vi cung ứng vật liệu tại thời điểm công bô. Danh mục vật liệu xây dựng công bô được lựa chọn trên cơ sở danh mục vật liệu xây dựng có trong hệ thông định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành và danh mục vật liệu có trên thị trường. Sở Xây dựng sẽ lựa
chọn các vật liệu, sản phẩm mang tính đại diện để công bô. Các loại vật liệu, sản phẩm có giá đề nghị cao hơn mặt bằng giá của sản phẩm cùng loại (cùng kích thước, tiêu chuẩn, công dụng.v.v..), nếu không có thuyết minh phù hợp, Sở Xây dựng sẽ không công bô giá.
- Các doanh nghiệp có nhu cầu công bô giá vật liệu xây dựng tra cứu văn
bản này trên Website của Sở Xây dựng
và thực hiện
đầy đủ theo hướng dẫn để lập hồ sơ đề nghị được công bô giá.
4. Cách thức và thời han gửi hồ sơ:
- Các doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ về bộ phận văn thư Sở Xây dựng Quảng Bình, sô 59 Lý Thường Kiệt, thành phô Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Thời hạn đăng ký: trước ngày 10 thàng 03 năm 2022.
Lưu ý: Khi gia vật liệu không có sự thay đổi thì định kỳ 06 thang doanh nghiệp gửi văn bản thông bao để Sở Xây dựng nắm bắt thông tin. Nếu trong 06 thang không có văn bản thông bao của quý doanh nghiệp thì Sở Xây dựng sẽ không tiếp tục công bố gia vật liệu để đảm bảo sự phù hợp với biến động gia thị trường.
Sở Xây dựng thông báo để các doanh nghiệp có nhu cầu công bô giá vật liệu xây dựng quý I năm 2022 và các thời điểm tiếp theo biết, gửi hồ sơ đăng ký
theo đúng quy định./.

Các tin khác