Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 778

  • Tổng 1.225.243

Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ xây dựng

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Ngày 26-27/5, Sở Xây dựng Quảng Bình, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về hoạt động xây dựng năm 2022 cho hơn 90 cán bộ quản lý Nhà nước các cấp, ngành.

Đ/c Hoàng Minh Thái - PGĐ Sở trao đổi tại buổi tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh, lãnh đạo Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) phổ biến, hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác lập, thẩm định thiết kế; kiểm tra nghiệm thu; giám sát thi công, quản lý dự án… theo Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 và các Nghị định, Thông tư có liên quan.

Trao đổi về các vướng mắc phát sinh trong thực tế khi triển khai thực hiện Luật Xây dựng và các Nghị định, Thông tư có liên quan, các đại biểu đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong hoạt động Lập, thẩm định thiết kế, kiểm tra nghiệm thu; giám sát thi công, quản lý dự án theo Luật Xây dựng năm 2020. Tiến tới, triển khai phổ biến sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng với những nội dung như: Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; hợp đồng xây dựng; kinh doanh bất động sản; giám định tư pháp; bảo trì công trình xây dựng.

Quyền Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Bố Trạch Trần Lích chia sẻ: Trong quản lý xây dựng và phát triển đô thị có rất nhiều các vấn đề cần phải được linh hoạt trong quản lý, khi xảy ra các vấn đề trong quản lý đòi hỏi người cán bộ phải nhận thức đầy đủ vai trò của quản lý chuyên ngành, đặc biệt là khâu thẩm định thiết kế, kiểm tra nghiệm thu, giám sát thi công, quản lý kiến trúc - cảnh quan, quản lý công trình, quản lý đất đai, quản lý môi trường đô thị.

Thông qua khóa đào tạo ngắn hạn sẽ nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương phù hợp với điều kiện thực tiễn ở nước ta và bắt kịp với xu thế thế giới.

Ông Hoàng Minh Thái - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình đánh giá: Qua Hội nghị tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng công vụ, nắm rõ các quy định của pháp luật về xây dựng để áp dụng vào thực tiễn. Vì thời gian tổ chức không nhiều, nên tới đây, đối tượng tập huấn ở cơ sở như cấp xã gồm Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ địa chính xây dựng; cán bộ đội quy tắc đô thị thị xã, thành phố; các đơn vị tư nhân thực hiện công tác thiết kế, thi công, giám sát, quản lý dự án... trực tiếp liên quan đến hoạt động xây dựng trên địa bàn sẽ được phổ biến, tập huấn theo kế hoạch tập huấn hàng năm của Sở Xây dựng. 

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/quang-binh-nang-cao-nang-luc-quan-ly-nha-nuoc-cho-can-bo-xay-dung-332851.html

Các tin khác