Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 154

  • Tổng 1.458.571

báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng 6 tháng đầu năm 2016

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn, tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn. Thời gian qua, bên cạnh một số tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng đã hoạt động theo đúng pháp luật thì vẫn còn một số tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm các quy định liên quan đến sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

Để có cơ sở tiến hành rà soát, lập kế hoạch tổ chức thanh, kiểm tra tổng thể về sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh, từng bước quản lý nghiêm việc sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nâng cao chất lượng các chủng loại vật liệu xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng công trình xây dựng, bảo vệ lợi ích chính đáng của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và người tiêu dùng. Sở Xây dựng yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh VLXD trên toàn tỉnh báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016 của đơn vị mình (theo Phụ lục 1: Các  Biểu mẫu báo cáo ) và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10/6/2016.

Yêu cầu các tổ chức, các nhân phối hợp thực hiện./.
 

Các tin khác