Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 140

  • Tổng 1.458.557

CÔNG BỐ DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Danh sách giám định viên tư pháp xây dựng

 

TT

Họ và tên

Kinh nghiệm

(1)

Thông tin liên hệ

(2)

Nội dung giám định tư pháp

(3)

Loại công trình

(4)

1

Phạm Hữu Duy

2015 đến nay

Sở Xây dựng Quảng Bình số 59 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, Quảng Bình; số điện thoại 0323851946; số fax liên hệ 0323823915

- Giám định tư pháp v s tuân thủ các quy định ca pháp lut trong hot động đầu tư xây dng.

- Giám định tư pháp v cht lượng thiết kế xây dng công trình Dân dụng - Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật.

- Giám định tư pháp v cht lượng b phn công trình xây dng, công trình xây dng và s c công trình xây dựng, loại công trình: Dân dụng - Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật.

- Giám định tư pháp về cht lượng vt liu, sn phm xây dng, thiết b công trình.

- Giám định tư pháp v chi phí đầu tư xây dng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.

Dân dụng - Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật.

 

2

Phạm Xuân Thảo

2015 đến nay

Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình

đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP Đồng Hới, Quảng Bình; số điện thoại 0323828729; số fax liên hệ 0323828729

- Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.

- Giám định tư pháp về chất lượng thiết kế xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp.

- Giám định tư pháp về chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng, loại công trình: Dân dụng - Công nghiệp.

- Giám định tư pháp về chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.

- Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.

Dân dụng - Công nghiệp

3

Nguyễn Viết Hải

2015 đến nay

Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng

Số 59 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, Quảng Bình; Số điện thoại 0323850357; số fax liên hệ 0323851007

- Giám định tư pháp v s tuân thủ các quy định ca pháp lut trong hot động đầu tư xây dng.

- Giám định tư pháp v cht lượng thiết kế xây dng công trình Dân dụng - Công nghiệp.

- Giám định tư pháp v cht lượng b phn công trình xây dng, công trình xây dng và s c công trình xây dựng, loại công trình: Dân dụng - Công nghiệp.

- Giám định tư pháp về cht lượng vt liu, sn phm xây dng, thiết b công trình.

- Giám định tư pháp v chi phí đầu tư xây dng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.

Dân dụng - Công nghiệp.

 

4

Hoàng Sỹ

2015 đến nay

nt

- Giám định tư pháp v s tuân thủ các quy định ca pháp lut trong hot động đầu tư xây dng.

- Giám định tư pháp v cht lượng thiết kế xây dng công trình Dân dụng - Công nghiệp.

- Giám định tư pháp v cht lượng b phn công trình xây dng, công trình xây dng và s c công trình xây dựng loại công trình Dân dụng - Công nghiệp.

- Giám định tư pháp về cht lượng vt liu, sn phm xây dng, thiết b công trình.

- Giám định tư pháp v chi phí đầu tư xây dng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.

Dân dụng - Công nghiệp.

 

5

Trương Quang Thành

2015 đến nay

nt

- Giám định tư pháp v s tuân thủ các quy định ca pháp lut trong hot động đầu tư xây dng.

- Giám định tư pháp v cht lượng thiết kế xây dng công trình Dân dụng - Công nghiệp.

- Giám định tư pháp v cht lượng b phn công trình xây dng, công trình xây dng và s c công trình xây dựng, loại công trình: Dân dụng - Công nghiệp.

- Giám định tư pháp về cht lượng vt liu, sn phm xây dng, thiết b công trình.

- Giám định tư pháp v chi phí đầu tư xây dng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.

Dân dụng - Công nghiệp.

 

6

Phạm Hữu Thông

2015 đến nay

nt

- Giám định tư pháp v s tuân thủ các quy định ca pháp lut trong hot động đầu tư xây dng.

- Giám định tư pháp v cht lượng thiết kế xây dng công trình: hồ chứa, đập, thủy nông, đê kè.

- Giám định tư pháp v cht lượng b phn công trình xây dng, công trình xây dng và s c công trình xây dựng loại công trình: hồ chứa, đập, thủy nông, đê kè.

- Giám định tư pháp về cht lượng vt liu, sn phm xây dng, thiết b công trình.

- Giám định tư pháp v chi phí đầu tư xây dng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.

Nông nghiệp và phát triển nông thôn (hồ chứa, đập, thủy nông, đê kè)

7

Trương Vũ Thế

2015 đến nay

nt

- Giám định tư pháp v s tuân thủ các quy định ca pháp lut trong hot động đầu tư xây dng.

- Giám định tư pháp về cht lượng vt liu, sn phm xây dng, thiết b công trình.

- Giám định tư pháp v chi phí đầu tư xây dng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.

 

8

Lê Phương Thảo

2015 đến nay

nt

- Giám định tư pháp v s tuân thủ các quy định ca pháp lut trong hot động đầu tư xây dng.

- Giám định tư pháp về cht lượng vt liu, sn phm xây dng, thiết b công trình.

 

Các tin khác