Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 808

  • Tổng 1.225.273

góp ý dự thảo ‘Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030’

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, căn cứ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh năm 2020, Sở Xây dựng đã dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng bình giai đoạn 2021-2030 để thông qua HĐND tỉnh (tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020), trình UBND tỉnh ban hành, Sở Xây dựng kính đề nghị các Sở, ban, ngành UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở đào tạo, dạy nghề trên địa bàn tỉnh tham gia góp ý cho Dự thảo.  

Nội dung góp ý: Dự thảo tờ trình của UBND tỉnh; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030 (có các dự thảo kèm theo). Để có cơ sở tham gia ý kiến cho các dự thảo, ngoài tài liệu gửi kèm theo công văn, kính đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở đào tạo, dạy nghề trên địa bàn tỉnh truy cập website của UBND tỉnh Quảng Bình (www.quangbinh.gov.vn) để tải Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND và Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND tham khảo. Ngoài ra, đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét danh mục các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới dự kiến triển khai giai đoạn 2021-2030 để bổ sung, điều chỉnh nếu có. Kính đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở đào tạo, dạy nghề nghiên cứu, góp ý các dự thảo và gửi văn bản góp ý về Sở Xây dựng trước ngày 03/11/2020 để Sở Xây dựng hoàn chỉnh các dự thảo.  Rất mong sự tham gia góp ý của các Sở, ngành, đơn vị, địa phương./. 
 
Xem nội dung các bản dự thảo tại đây:
 

Các tin khác