Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 770

  • Tổng 1.225.235

Về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định QPPL do UBND tỉnh Quảng Bình ban hành

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Căn cứ Văn bản số 1770/UBND – NC ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh về việc xử lý kết quả rà soát VBQPPL theo Kế hoạch số 595/KH-UBND ngày 13/2020 của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ 02 Quyết định QPPL do UBND tỉnh ban hành (Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 Ban hành Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và các cơ chế ưu đãi đối với các dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình). 

 Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Xây dựng đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ 02 Quyết định QPPL do UBND tỉnh ban hành (kèm theo Công văn này) và gửi về Sở Xây dựng trước ngày     29/10/2020.

Kính mong sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Các tin khác