Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 1555

  • Tổng 2.430.860

Công văn về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, liên quan đến lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo Quyết định Quy định về quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình của Uỷ ban nhân dân tỉnh thay thế Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.  
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Quyết định nêu trên (gửi kèm theo Công văn này), cụ thể:
- Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lấy ý kiến Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc mình quản lý; tổng hợp đồng thời gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Xây dựng trước ngày 31/3/2023.
- Đối với các sở, ban, ngành gửi văn bản về Sở Xây dựng trước ngày 27/3/2023.
Kính mong sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Nội dung đính kèm:

1. Công văn số 521/SXD-TTra ngày 14/03/2023

2. Dự thảo Quyết định, dự thảo Quy định
 

Các tin khác