Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1159

  • Tổng 2.402.439

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN THOẠI SỞ XÂY DỰNG

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN THOẠI SỞ XÂY DỰNG

 

Địa chỉ hộp thư chung: sxd@quangbinh.gov.vn

Địa chỉ hộp thư tiếp dân: tiepdan.sxd@quangbinh.gov.vn

TT

Họ tên

Chức vụ

Phòng, ban, bộ phận

Địa chỉ thư điện tử

Ban Giám đốc

1

Lê Anh Đức

Giám đốc

0232 3895595

ducla.sxd@quangbinh.gov.vn

2

Phạm Quốc Anh

Phó GĐ

0230 3823918

anhpq.sxd@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Xuân Hoàng

Phó GĐ

0232 3851945

hoangnx.sxd@quangbinh.gov.vn

4

 

Phó GĐ

0232 3811578

 

Văn phòng Sở

1

 

Chánh VP

0232 3821 643

 

2

Lê Thị Xuân Quý

Phó Chánh VP

0232 3821 643

quyltx.sxd@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Lê Cương

Chuyên viên

0232 3821 643

cuongnl.sxd@quangbinh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thuận

Chuyên viên

0232 3851946

thuannt.sxd@quangbinh.gov.vn

5

Hoàng Thị Thu Hiền

Cán sự

0232 3822353

hienhtt.sxd@quangbinh.gov.vn

6

Nguyễn Giang Trường

Nhân viên

0232 3822353

 

7

Phạm Trường An

Nhân viên

0232 3822353

 

8

Nguyễn Thị Kiều Trang

Nhân viên

0232 3822353

 

9

Đặng Thị Phương Thảo

Nhân viên

0232 3822353

 

Phòng Quy hoạch Kiến trúc

1

Nguyễn Thanh Hải

Trưởng Phòng

0232 3823916

haint.sxd@quangbinh.gov.vn

2

Hoàng Việt

Phó Trưởng phòng

0232 3823916

vieth.sxd@quangbinh.gov.vn

3

Đặng Hoàng Anh

Chuyên viên

0232 3823916

anhdh.sxd@quangbinh.gov.vn

4

Nguyễn Mậu Hai

Chuyên viên

0232 3823916

hainm.sxd@quangbinh.gov.vn

5

Nguyễn Thế Thái Tùng

Chuyên viên

0232 3823916

tungntt.sxd@quangbinh.gov.vn

Phòng Đô thi Hạ tầng và Kinh tế xây dựng

1

Hoàng Hải Thành

Trưởng phòng

0232 3851945 thanhhh.sxd@quangbinh.gov.vn

2

 

Phó Trưởng phòng

0232 3851945

 

3

Nguyễn Tuấn Long

Chuyên viên

0232 3851945

longnt.sxd@quangbinh.gov.vn

4

Lê Lê Luân

Chuyên viên

0232 3851945

luanll.sxd@quangbinh.gov.vn

5

Trần Việt Hưng

Chuyên viên

0232 3851945

hungtv.sxd@quangbinh.gov.vn

Phòng Quản lý xây dựng

1

Võ Văn Tuần

Trưởng phòng

0232 3823917

tuanvv.sxd@quangbinh.gov.vn

2

Võ Việt Dũng

Phó Trưởng phòng

0232 3823917

dungvv.sxd@quangbinh.gov.vn

3

Trần Ngọc Bình

Chuyên viên

0232 3823917

binhtn.sxd@quangbinh.gov.vn

4

Trần Nguyễn

Chuyên viên

0232 3823917

nguyent.sxd@quangbinh.gov.vn

5

Phan Thanh Tâm

Chuyên viên

0232 3823917

tampt.sxd@quangbinh.gov.vn

Phòng quản lý nhà, Bất động sản và Vật liệu

1

Hoàng Xuân Thuận

Trưởng phòng

0232 3851746

thuanhx.sxd@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Trung Thành

Phó Trưởng phòng

0232 3851748

thanhnt.sxd@quangbinh.gov.vn

3

Lê Minh Châu

Chuyên viên

0232 3851748

chaulm.sxd@quangbinh.gov.vn

4

Hoàng Minh Phú

Chuyên viên

0232 3851748

phuhm.sxd@quangbinh.gov.vn

5

Phạm Thị Ngân Hương

Chuyên viên

0232 3851746

huongptn.sxd@quangbinh.gov.vn

6

Đặng Ngọc Chung

Chuyên viên

0232 3851748

chungdn.sxd@quangbinh.gov.vn

Thanh tra sở

1

Nguyễn Ngọc Tình

Chánh Thanh tra

0232 3818579

tinhnn.sxd@quangbinh.gov.vn

2

Phạm Xuân Quang

Phó Chánh Thanh tra

0232 3818579

quangpx.sxd@quangbinh.gov.vn

3

Lê Thị Xuân

Chuyên viên

0232 3818579

xuanlt.sxd@quangbinh.gov.vn

4

Hoàng Đình Lương

Chuyên viên

0232 3818579

luonghd.sxd@quangbinh.gov.vn

5

Nguyễn Vũ Đằng Giang

Viên chức

0232 3818579

giangnvd.sxd@quangbinh.gov.vn

6

Nguyễn Đăng Minh Cương

Chuyên viên

0232 3818579

cuongndm.sxd@quangbinh.gov.vn

7

Nguyễn Hùng Dũng

Chuyên viên

0232 3818579

dungnh.sxd@quangbinh.gov.vn