Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 401

  • Tổng 1.012.261

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN THOẠI SỞ XÂY DỰNG

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN THOẠI SỞ XÂY DỰNG

 

Địa chỉ hộp thư chung: sxd@quangbinh.gov.vn

Địa chỉ hộp thư tiếp dân: tiepdan.sxd@quangbinh.gov.vn

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Phòng, ban, bộ phận

Địa chỉ thư điện tử

Ban Giám đốc

1

Lê Anh Tuấn

Giám đốc

0232 3715168

tuanla.sxd@quangbinh.gov.vn

2

Phạm Quốc Anh

Phó GĐ

0230 3823918

anhpq.sxd@quangbinh.gov.vn

3

Lê Anh Đức

Phó GĐ

0232 3895595

ducla.sxd@quangbinh.gov.vn

4

Hoàng Minh Thái

Phó GĐ

0232 3811578

thaihm.sxd@quangbinh.gov.vn

Văn phòng Sở

1

Đặng Quang Dược

Chánh văn phòng

0232 3821 643

duocdq.sxd@quangbinh.gov.vn

2

Lê Thị Xuân Quý

Phó Chánh văn phòng

0232 3821 643

quyltx.sxd@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Lê Cương

Chuyên viên

02323821 643 

cuongnl.sxd@quangbinh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thuận

Chuyên viên

0232 3851946

thuannt.sxd@quangbinh.gov.vn

5

Hoàng Thị Thu Hiền

Viên chức

0232 822353

hienhtt.sxd@quangbinh.gov.vn

6

Nguyễn Giang Trường

Viên chức

0232 822353

 

7

Phạm Trường An

Viên chức

0232 822353

 

8

Nguyễn Thị Kiều Trang

Viên chức

0232 822353

 

9

Đặng Thị Phương Thảo

Viên chức

0232 822353

 

Phòng Quy hoạch Kiến trúc

1

Nguyễn Thanh Hải

Trưởng Phòng

0232 3823916

haint.sxd@quangbinh.gov.vn

2

Hoàng Việt

Phó Trưởng phòng

0232 3823916

vieth.sxd@quangbinh.gov.vn

3

Đặng Hoàng Anh

Phó Trưởng phòng

0232 3823916

anhdh.sxd@quangbinh.gov.vn

4

Nguyễn Mậu Hai

Chuyên viên

0232 3823916

hainm.sxd@quangbinh.gov.vn

5

Nguyễn Thế Thái Tùng

Chuyên viên

0232 3823916

tungntt.sxd@quangbinh.gov.vn

Phòng Đô thi và Hạ tầng và Kinh tế

1

Nguyễn Xuân Hoàng

Trưởng phòng

 02323851945

hoangnx.sxd@quangbinh.gov.vn

2

Hoàng Hải Thành

Phó Trưởng phòng

 02323851945

thanhhh.sxd@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Tuấn Long

Chuyên viên

02323851945 

longnt.sxd@quangbinh.gov.vn

4

Lê Lê Luân

Chuyên viên

02323851945 

luanll.sxd@quangbinh.gov.vn

5

Trần Việt Hưng

Chuyên viên

02323851945 

hungtv.sxd@quangbinh.gov.vn

Phòng Quản lý xây dựng

1

Võ Văn Tuần

T. Phòng

0232 3823917

tuanvv.sxd@quangbinh.gov.vn

2

Võ Việt Dũng

Phó Trưởng phòng

0232 3823917

dungvv.sxd@quangbinh.gov.vn

3

Trần Ngọc Bình

Phó Trưởng phòng

0232 3823917

binhtn.sxd@quangbinh.gov.vn

4

Trần Nguyễn

Chuyên viên phòng

0232 3823917

nguyent.sxd@quangbinh.gov.vn

5

Phan Thanh Tâm

Chuyên viên

0232 3823917

tampt.sxd@quangbinh.gov.vn

Phòng quản lý nhà, Bất động sản và Vật liệu

1

Hoàng Xuân Thuận

T. Phòng

0232 3851746

thuanhx.sxd@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Trung Thành

Phó Trưởng phòng

0232 3851748

thanhnt.sxd@quangbinh.gov.vn

3

Lê Minh Châu

Phó Trưởng phòng

0232 3851748

chaulm.sxd@quangbinh.gov.vn

4

Hoàng Minh Phú

Chuyên viên

0232 3851748

phuhm.sxd@quangbinh.gov.vn

5

Phạm Thị Ngân Hương

Chuyên viên

0232 3851746

huongptn.sxd@quangbinh.gov.vn

6

Đặng Ngọc Chung

Chuyên viên

0232 3851748

chungdn.sxd@quangbinh.gov.vn

Thanh tra sở

1

Nguyễn Ngọc Tình

Chánh TT

02323818579

tinhnn.sxd@quangbinh.gov.vn

2

Phạm Xuân Quang

Phó. CTT

 02323818579

quangpx.sxd@quangbinh.gov.vn

3

Lê Thị Xuân

Chuyên viên

02323818579 

xuanlt.sxd@quangbinh.gov.vn

4

Hoàng Đình Lương

Chuyên viên

02323818579 

luonghd.sxd@quangbinh.gov.vn

5

Nguyễn Vũ Đằng Giang

Viên chức

 02323818579

giangnvd.sxd@quangbinh.gov.vn

6

Nguyễn Đăng Minh Cương

Chuyên viên

02323818579

cuongndm.sxd@quangbinh.gov.vn

7

Nguyễn Hùng Dũng

Chuyên viên

 02323818579

dungnh.sxd@quangbinh.gov.vn