Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1868

  • Tổng 2.431.173

Kế hoạch tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2022)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2022) như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Tổ chức thi sát hạch để làm cơ sở cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (BĐS) cho các cá nhân có nhu cầu và thi đạt theo quy định; đảm bảo cho các cá nhân hành nghề môi giới BĐS hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật; cung cấp dữ liệu để cơ quan quản lý nhà nước quản lý hoạt động môi giới bất động sản.
2. Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đảm bảo yêu cầu:
- Nghiêm túc, khách quan, công bằng, an toàn tuyệt đối, đảm bảo đúng quy định.
- Nội dung thi nằm trong khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản được quy định tại Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Đơn vị tổ chức kỳ thi
- Giao Công ty CP Trường Doanh nhân Top Olympia (đơn vị được ủy quyền tổ chức kỳ thi tại Quyết định số 1822/QĐ-SXD ngày 03/8/2022 của Sở Xây dựng Quảng Bình).
- Nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị tổ chức kỳ thi thực hiện theo Điều 5 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng.
2. Đối tượng và điều kiện dự thi:
Theo Thông báo số 1851/TB-SXD ngày 05/08/2022 của Sở Xây dựng Quảng Bình về việc tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2022).
3. Hồ sơ đăng ký dự thi, số lượng hồ sơ, thời gian địa điểm nộp hồ sơ, kinh phí dự thi
- Thành phần hồ sơ đăng ký dự thi, số lượng hồ sơ, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ thực hiện theo Thông báo số 1851/TB-SXD ngày 05/08/2022 của Sở Xây dựng Quảng Bình về việc tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2022).
- Kinh phí dự thi:  500.000 đồng.
4. Thời gian và địa điểm thi
a. Thời gian thi: 
- Thời gian thi: 02 buổi, bắt đầu từ 13h00, thứ bảy, ngày 10/9/2022 và từ 7h00, chủ nhật, ngày 11/9/2022; sử dụng 12 phòng thi.
- Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm các thủ tục dự thi và đến thẳng phòng thi theo số báo danh để tham dự Lễ khai mạc, nghe phổ biến quy chế kỳ thi trực tuyến qua Zoom (khai mạc chỉ tổ chức tại 01 phòng).
- Thời gian thi của các thí sinh được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Xây dựng.  
b. Địa điểm thi:
Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Niên tỉnh Quảng Bình – số 42 Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
5. Thông báo kết quả thi và tổ chức phúc khảo kết quả
- Kết quả thi được thông báo tại đơn vị tổ chức kỳ thi và trên trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Quảng Bình.
- Trong thời gian 10 ngày kể từ khi thông báo kết quả thi nếu thí sinh có yêu cầu chấm phúc khảo thì phải có đơn đề nghị gửi tới đơn vị tổ chức kỳ thi. Hội đồng thi tổ chức chấm phúc khảo và báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt bổ sung những thí sinh đạt yêu cầu.
- Trong thời gian 20 ngày kể từ khi thông báo kết quả thi, đơn vị tổ chức kỳ thi tổ chức thi lại cho những thí sinh có bài thi không đạt yêu cầu. Thí sinh thi không đạt yêu cầu phần nào thì thi lại phần đó. Mỗi kỳ thi chỉ tổ chức thi lại 1 lần, thí sinh không phải nộp kinh phí thi lại.
6. Thông tin liên hệ:
Trong quá trình thực hiện, các thí sinh nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ:
- Công ty Cổ phần Trường Doanh nhân Top Olympia (ĐT: 0949.684.888).
- Phòng Quản lý nhà, Bất động sản và Vật liệu – Sở Xây dựng Quảng Bình (số điện thoại 0232.3.851.748).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chủ tịch Hội đồng thi – Lãnh đạo Sở Xây dựng Quảng Bình
- Phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi, quy chế thi, đề thi và đáp án do đơn vị tổ chức kỳ thi trình;
- Kiểm tra dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi và mức thu kinh phí dự thi của thí sinh do đơn vị tổ chức kỳ thi lập, trình Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt;
- Thông báo thời gian thi, địa điểm thi, kinh phí và các thủ tục cần thiết trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Chỉ đạo đơn vị tổ chức kỳ thi để tổ chức thi, chấm thi, xét kết quả thi theo đúng quy định ban hành;
- Phê duyệt kết quả thi bao gồm danh sách thí sinh đạt yêu cầu và danh sách thí sinh không đạt yêu cầu; 
- Báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi;
- Chỉ đạo trực tiếp quá trình tổ chức kỳ thi và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Xây dựng và pháp luật về kết quả tổ chức kỳ thi.
- Phê duyệt quyết toán kinh phí tổ chức kỳ thi do đơn vị tổ chức kỳ thi lập.
2. Đơn vị tổ chức kỳ thi – Công ty cổ phần Trường Doanh nhân Top Olympia.
- Lập và trình Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi, quy chế thi.
- Lập dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi và dự kiến mức thu kinh phí dự thi đối với thí sinh theo nguyên tắc đảm bảo đủ chi phí cho kỳ thi và chế độ chính sách của Nhà nước, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi để trình Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt.
- Tổ chức biên soạn bộ đề thi và đáp án các môn thi cho kỳ thi theo hướng dẫn của Thông tư số 11/2015/TT-BXD, trình Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt.
- Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thí sinh không đủ điều kiện dự thi gửi Sở Xây dựng.
- Thu kinh phí dự thi của các thí sinh theo mức kinh phí được Sở Xây dựng phê duyệt, chi cho các hoạt động về tổ chức kỳ thi, thù lao cho các thành viên của Hội đồng thi và thanh quyết toán theo quy định.
- Tổ chức kỳ thi, coi thi, chấm thi dưới sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thi theo kế hoạch đã được Sở Xây dựng phê duyệt.
- Tổ chức chấm phúc khảo kết quả thi theo quy định đối với thí sinh có yêu cầu phúc khảo và thông báo cho các thí sinh chưa đạt để tiến hành tổ chức thi lại.
- Tổng hợp và trình Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt kết quả thi bao gồm: báo cáo quá trình tổ chức kỳ thi; danh sách những thí sinh đạt yêu cầu và danh sách thí sinh không đạt yêu cầu.
- Gửi 01 bộ hồ sơ của thí sinh đạt yêu cầu theo quy định tại điều 10 của Thông tư số 11/2015/TT-BXD về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ và thông báo cho các thí sinh đạt yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc Sở Xây dựng và pháp luật về toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi và kết quả của kỳ thi.

NỘI DUNG KẾ HOẠCH CHI TIẾT ĐÍNH KÈM
 

Các tin khác