Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1784

  • Tổng 2.431.089

Thông báo về việc tổ chức thi lại lần 2 kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2022)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản thông báo tổ chức thi lại lần 2 kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2022) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Các thí sinh đã tham gia kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2022) nhưng không đạt yêu cầu và các thí sinh vắng mặt trong buổi thi lần 1 (có Danh sách kèm theo).
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI
1. Thời gian thi:
01 buổi, ngày 21/10/2022, bắt đầu từ 13 giờ 00 phút.
2. Địa điểm thi:
Hội trường - Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh Quảng Bình – Số 42 Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI
1. Nội dung thi
- Phần kiến thức cơ sở bao gồm: Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản; thị trường bất động sản; đầu tư bất động sản; phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
- Phần kiến thức chuyên môn bao gồm:Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản; quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản; giải quyết tình huống trên thực tế.
2. Hình thức, thời gian thi
- Phần kiến thức cơ sở: Thi viết kết hợp trắc nghiệm, thời gian thi 120 phút.
- Phần kiến thức chuyên môn: Thi viết kết hợp trắc nghiệm, thời gian thi 120 phút.
Lưu ý: Thí sinh thi lần 1 không đạt điều kiện môn nào thì thi lại lần 2 môn đó; các thí sinh vắng thi lần 1 phải thi lại lần 2 cả 02 môn.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng thi được thành lập theo Quyết định số 2018/QĐ-SXD ngày 23/08/2022 của Sở Xây dựng Quảng Bình, tổ chức thi, coi thi, chấm thi và thông báo kết quả thi theo kế hoạch.
2. Quy chế thi thực hiện theo quy chế số 14/QC-HĐ ngày 07/09/2022 của Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản./.

 

Nội dung đính kèm:

1. Thông báo chi tiết

2. Danh sách thí sinh 

Các tin khác