Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 186

  • Tổng 1.458.603

Kế hoạch thanh tra năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

1. Kiểm tra công tác thẩm định, kiểm tra nghiệm thu và quản lý cấp giấy phép xây dựng; công tác lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý, thực hiện quy hoạch
Tiến hành kiểm tra một số công tác theo thẩm quyền được phân cấp tại phòng Quản lý đô thị, Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố, cụ thể:

STT

Đối tượng

Nội dung thanh tra

Thời gian dự kiến

1

Phòng Quản lý Đô thị thành phố Đồng Hới

- Kiểm tra công tác thẩm định, công tác kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng theo thẩm quyền đối với các công trình dự án được phân cấp, công tác cấp phép và quản lý giấy phép xây dựng, giai đoạn 2020 đến 2023;

- Kiểm tra công tác lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý, thực hiện quy hoạch, giai đoạn 2016 đến 2021.

Quý I-IV

2

Phòng Quản lý Đô thị thị xã Ba Đồn

3

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bố Trạch

- Kiểm tra công tác thẩm định, công tác kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng theo thẩm quyền đối với các công trình, dự án được phân cấp, giai đoạn 2020 đến 2023;

 - Kiểm tra công tác lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý, thực hiện quy hoạch, giai đoạn 2016 đến 2021.

4

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quảng Trạch

 

2. Thanh tra các công trình dự án
Thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng của các Chủ đầu tư, đơn vị và cá nhân liên quan tại các công trình, dự án, cụ thể:

STT

Chủ đầu tư

Tên công trình, dự án

Thời kỳ     thanh tra

Thời gian dự kiến

1

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn

Các công trình, dự án do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn làm đại diện Chủ đầu tư

2019-2023

Quý

I-IV

2

UBND xã Hải Ninh

Một số công trình, dự án do UBND xã Hải Ninh làm Chủ đầu tư

2019-2023

3

UBND xã Quảng Hợp

Một số công trình, dự án do UBND xã Quảng Hợp làm Chủ đầu tư

2019-2023

4

UBND xã Quảng Châu

Một số công trình, dự án do UBND xã Quảng Châu làm Chủ đầu tư

2019-2023

5

UBND xã Đồng Trạch

Một số công trình, dự án do UBND xã Đồng Trạch làm Chủ đầu tư

2019-2023

6

UBND xã Quảng Kim

Một số công trình, dự án do UBND xã Quảng Kim làm Chủ đầu tư

2019-2023

7

UBND xã Thuận Đức

Một số công trình, dự án do UBND xã Thuận Đức làm Chủ đầu tư

2019-2023

8

UBND xã Dân Hóa

Một số công trình, dự án do UBND xã Dân Hóa làm Chủ đầu tư

2019-2023

9

UBND xã Đức Ninh

Một số công trình, dự án do xã Đức Ninh  làm Chủ đầu tư

2019-2023

10

UBND xã Nhân Trạch

Một số công trình, dự án do UBND xã Nhân Trạch làm Chủ đầu tư

2019-2023

11

UBND xã Bắc Trạch

Một số công trình, dự án do UBND xã Bắc Trạch làm Chủ đầu tư

2019-2023

12

UBND xã Mỹ Trạch

Một số công trình, dự án do UBND xã Mỹ Trạch làm Chủ đầu tư

2019-2023

 

3. Thanh tra, kiểm tra đột xuất và thanh tra độc lập tại các công trình 
Tiến hành thanh tra đột xuất tại các công trình, dự án khi thấy có dấu hiệu vi phạm các quy định của Pháp luật về xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ngành.
Tiến hành kiểm tra, nắm tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian tiến hành được bố trí xen kẽ từ tháng 02 đến tháng 11 năm 2023.
Phối hợp với các phòng thuộc Sở để tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ngành khi được Lãnh đạo Sở yêu cầu.
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở giao./.

NỘI DUNG CHI TIẾT ĐÍNH KÈM

Các tin khác