Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 125

  • Tổng 1.458.542

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA NỘP TIỀN THU HỒI, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA NỘP TIỀN THU HỒI, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA NỘP TIỀN THU HỒI,

 XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(Cập nhật ngày 21 tháng 8 năm 2019)

 

 

 

 

 

 

TT

Tên đơn vị, đối tượng

N«i dung xö lý kinh tÕ

Hình thức, hành vi bị xử lý

Số quyết định

  Số tiền 

  Thời hạn thực hiện 

1

Cty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Tân Việt (24 Nguyễn Trãi, Đồng Hới)

Thu hồi, do thanh toán sai quy định công tác khảo sát và lập dự toán tại công trình Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tp. Đồng Hới

Sè: 07/Q§-TTra ngµy  12/01/2012

       109,234,000

30/2/2012

Xử phạt VPHC,về hành vi lập hồ sơ thiết kế không đúng quy định tại công trình Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tp. Đồng Hới

Sè: 06/Q§-TTra ngµy  12/01/2012

         10,000,000

13/2/2012

2

Công ty TNHH Đông Yên (23 Dương Văn An, Đồng Hới)

Xử phạt VPHC,về hành vi đánh giá hồ sơ đề xuất không căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá và các yêu cầu khác trong hồ sơ yêu cầu được duyệt tại công trình Đường liên thôn xã Tân Hóa.

Số: 32/QĐ-TTra ngày  12/01/2012

           5,000,000

15/2/2012

 

Xử phạt VPHC do thẩm tra không đúng quy định tại công trình trạm Y tế xã Kim Hóa

Số: 644/QĐ-UBND tỉnh ngày 21/3/2013

         30,000,000

4/2/2013

3

Cty TNHH Xây dựng Thành An (51 Dương Văn An, Đồng Hới)

Xử phạt VPHC ,về hành vi  không thực hiện việc giám sát thi công xây dựng đúng hợp đồng đã ký kết.tại công trình Trụ sở làm việc báo Quảng Bình.

Số: 98/QĐ-TTra ngày  11/9/2012

         15,000,000

15/10/2012

4

Công ty CP KHKT Phượng Thiên (CNQB: 106 Hai Bà Trưng, Đồng Hới)

Xử phạt VPHC do thưc hiện các thí nghiệm, cung cấp các số liệu, kết quả thí nghiệm không đúng quy định.

Số: 1245/QĐ-CT (UBND tỉnh) ngày  31/5/2012

         30,000,000

6/10/2012

5

Cty  CP Tư vấn thiết kế và xây dựng Thăng Long (61 Lê Văn Hưu, Đồng Hới).

Xử phạt VPHC do không lưu trữ hồ sơ trong quá trình thí nghiệm.

Số: 1465/QĐ-CT (UBND tỉnh) ngày 27/6/2012

         30,000,000

7/8/2012

6

Cty TNHH Kiến trúc nội thất Đại Dương (02 Hoàng Hoa Thám,  Đồng Hới)

Xử phạt VPHC do lập hồ sơ thiết kế không đúng quy định tại công trình Nhà lớp học kết hợp thư viện Trường TCKT Quảng Bình.

Số: 57/QĐ-TTra ngày 11/5/2012

         10,000,000

22/5/2012

7

Cty TNHH tư vấn xây dựng Đất Việt (Tiểu khu 10, Bắc Lý,  Đồng Hới, QB).

Xử phạt VPHC ,về hành vi  không thực hiện việc giám sát thi công xây dựng đúng hợp đồng đã ký kết tại công trình Nhà lớp học kết hợp thư viện trường Trung cấp Kinh tế

Số: 58/QĐ-TTra ngày 11/5/2012

         20,000,000

22/5/2012

8

Cty TNHH tư vấn khảo sát thiết kế Tân Dương ( Đường Lý Thánh Tông, TK14, Bắc Lý,  Đồng Hới)

Thu hồi do nghiệm thu thanh toán công tác khảo sát sai quy định tại 05 công trình: Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh; Đường giao thông nông thôn xã Quảng Long; Đường cấp phối thôn Tân Trường; Đường GTNT xã Dương Thủy, Thái Thủy; Trường tiểu học số 1 Tân Hóa.

Số: 87/QĐ-TTra ngày  27/7/2012

         34,771,000

15/8/2012

Xử phạt VPHC về hành vi lập hồ sơ thiết kế không đúng quy định tai công trình Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh và công trình Trường tiểu học số 1 Tân Hóa.

Số: 88/QĐ-TTra ngày  27/7/2012

           7,000,000

8/7/2012

Xử phạt VPHC ,về hành vi  lập hồ sơ thiết kế không đúng quy định tại công trình trạm Y tế xã Kim Hóa

Số: 31/QĐ-TTra ngày 14/3/2013

         10,000,000

23/3/2013

9

Công ty TNHH Thanh Bình (42 Quang Trung, Đồng Hới)

Xử phạt VPHC do tổ chức nghiệm thu sai quy định tại công trình Sữa chữa, nâng cấp đường vào xã Hồng Thủy.

Số: 104/QĐ-TTra ngày 21/8/2013

         10,000,000

9/9/2013

10

Cty TNHH TVXD Việt Thắng (75B Trần Hưng Đạo , Đồng Hới)

Xử phạt VPHC ,về hành vi  lập hồ sơ thiết kế không đúng quy định tại công trình Sữa chữa, nâng cấp đường vào xã Hồng Thủy.

Số: 105/QĐ-TTra ngày 21/8/2013

         10,000,000

9/5/2013

11

Công ty TNHH XDTH Hà Nam (Tiểu khu 2 Hoàn Lão, Bố Trạch, QB)

Xử phạt VPHC, về hành vi  thi công sai thiết kế được duyệt  tại công trình Nhà xưởng thực hành Trung tâm dạy nghề huyện Bố Trạch.

Số: 29/QĐ-TTra ngày 23/5/2014

         30,000,000

6/3/2014

12

Công ty TNHH Hoa Phong (Bắc Trạch, Bố Trạch, QB)

XPVPHC, về hành vi Lập hồ sơ thiết kế không đúng quy định  tại công trình Nhà xưởng thực hành Trung tâm dạy nghề huyện Bố Trạch.

Số 35/QĐ-TTra ngày 23/5/2014

         15,000,000

6/3/2014

13

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng (Tiểu khu 3, Hoàn Lão, Bố Trạch).

Thu hồi do không có báo cáo khảo sát địa hình, thanh toán thừa các chỉ tiêu cơ lý tại công trình Trường Mẫu giáo Tây Trạch.

Số: 82/QĐ-TTra ngày 7/10/2014

         10,000,000

30/10/2014

14

Công ty TNHH XDTH Xuân Hưng (Hoàn Lão, Bố Trạch, QB).

Xử phạt VPHC,về hành vi  nghiệm thi không đúng quy định tại công trình Trường Mẫu giáo Tây Trạch.

Số: 84/QĐ-XPVPHC ngày 7/10/2014

         10,000,000

17/10/2014

15

Công ty TNHH XDTH Tân An (Quảng Phong, Quảng Trạch, QB).

Thu håi, do nghiÖm thu thanh to¸n kh«ng ®óng khèi l­îng thùc tÕ thi c«ng t¹i c«ng tr×nh Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng L­u.

Số: 13/QĐ-TTra ngày 19/1/2015

         16,800,000

20/2/2015

16

Công ty TNHH XDTH Tân Việt Á(Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới)

Thu hồi do tính thừa chi phí lập dự toán điều chỉnh tại công trình Mở rộng trụ sở UBND xã Phú Thủy.

Số: 132/QĐ-TTra ngày 08/12/2015

         13,000,000

30/1/2016

Xử lý vi phạm hành chính do có hành vi vi phạm hành chính lập hồ sơ thiết kế không đúng quy định tại công trình Trường mầm non tại bản K-Ai+K-Vàng xã Dân Hóa

Số 76/QĐ-TTra ngày 2/7/2019

         10,000,000

12/7/2019

17

Công ty CP Chánh Hòa (Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình).

Xử phạt VPHC ,về hành vi  lưu hành sản phẩm không công bố hợp quy chuẩn Quốc gia.

Số: 115/QĐ-TTra ngày 20/6/2018

         30,000,000

8/7/2016

18

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế 1-5 (01 Hồ Xuân Hương, Đồng mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình).

Thu hồi, do nghiệm thu công tác khảo sát không đúng quy định tại công trình Sữa chữa nâng cấp cụm hồ chứa nước huyện Quảng Trạch.

Số 74/QĐ-TTra ngày 24/5/216

         20,000,000

15/6/2016

19

Công ty TNHH TVXD Hải Hoàng (Dinh Mười, Quảng Ninh, Quảng Bình).

Thu hồi, do nghiệm thu không đúng quy định tại công trình Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường tiểu học số 1 Xuân Ninh.

Số 22/QĐ-TTra ngày 22/2/2017

           5,800,000

20/3/2017

20

Trường THPT Nguyễn Bỉm Khiêm (Số 4 Chu Văn An, Phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh QB).

Thu hồi do nghiệm thu, thanh toán không đúng quy định một số công tác tại công trình Sữa chữa nâng cấp hàng rào hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật trường THPT Nguyễn Bỉm Khiêm

Số 58/QĐ-TTra ngày 28/5/2019

         10,200,000

20/6/2019

21

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng  Trạch (Thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh QB )

Thu hồi do phê duyệt không đúng giá trị dự toán một số công tác tại công trình Trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách huyện QT

Số 71/QĐ-TTra ngày 19/6/2019

         37,000,000

30/7/2019

Các tin khác