Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1761

  • Tổng 2.431.066

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và hướng dẫn áp dụng như sau:

1. Giá các loại vật liệu xây dựng trong Công bố này bổ sung hoặc thay thế giá một số loại vật liệu xây dựng trong Công bố số 41/CBG-SXD ngày 05/01/2023 của Sở Xây dựng.
2. Các nội dung khác tiếp tục tham khảo áp dụng hoặc vận dụng theo Công bố số 41/CBG-SXD ngày 05/01/2023 của Sở Xây dựng. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc vướng mắc đề nghị các cơ quan, cá nhân, tổ chức phản ánh về Sở Xây dựng để được xem xét, giải quyết./.

NỘI DUNG CHI TIẾT ĐÍNH KÈM:

Công bố số 212/CBG-SXD ngày 02/02/2023 của Sở Xây dựng 

 

Các tin khác