Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 221

  • Tổng 1.458.638

Thông báo V/v các biểu mẫu, tờ khai DVCTT trên Cổng dịch vụ công tỉnh đã đáp ứng hình thức xác thực bằng tài khoản định danh điện tử theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2001/UBND-KSTT ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP và Đề án 06; Sở Xây dựng lập danh mục các biểu mẫu, tờ khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh đã đáp ứng hình thức xác thực bằng tài khoản định danh điện tử theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP (đã tạo biểu mẫu tương tác điện tử (e-form) hoặc chỉ yêu cầu đính kèm file là bản chụp, không yêu cầu xác thực bằng chữ ký số) tại Phụ lục kèm theo.
Sở Xây dựng trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân được biết và sử dụng./.

 

Nội dung chi tiết đính kèm

Các tin khác