Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 376

  • Tổng 1.012.236

Tổ chức bộ máy

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

I. BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 Ông Lê Anh Tuấn - GĐ
Giám đốc
Lê Anh Tuấn

Điện thoại: 02323715168
Email: tuanla.sxd@quangbinh.gov.vn
Ông Phạm Quốc Anh - Phó GĐ Ông Lê Anh Đức - Phó GĐ

Phó Giám đốc
Phạm Quốc Anh

Điện thoại: (0232) 3822918
Email:anhpq.sxd@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc
Lê Anh Đức

Điện thoại: (
0232) 3895595
Email:ducla.sxd@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc
Hoàng Minh Thái

Điện thoại: (0232) 3811578
Email:thaihm.sxd@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng:

- Điện thoại: (0232) 3822353

2. Phòng Quy hoạch - Kiến trúc:

- Điện thoại: (0232) 3823916

3. Phòng Quản lý xây dựng:

- Điện thoại: (0232) 3823917

4. Phòng Quản lý nhà, Bất động sản và Vật liệu

- Điện thoại: (0232) 3851746

5. Phòng Đô thị hạ tầng và Kinh tế xây dựng:

- Điện thoại: (0232) 3851945

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Thanh tra sở:

- Địa chỉ: Số 135, đường Phạm Văn Đồng - phường Nam Lý - TP. Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình 

- Điện thoại: (0232) 3823919

2. Viện quy hoạch xây dựng:

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3828729

3. Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng

- Địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3851007/ (0232) 3850468