Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 849

  • Tổng 1.104.932

Chương trình công tác trọng tâm năm 2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Nội dung chương trình công tác trọng tâm năm 2017

 DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2017

TT

Nội dung đăng ký

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

Ghi chú

I

Nội dung, đề án báo cáo Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Chương trình công tác của Ban thường vụ Tỉnh ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh

 

 

 

 

1

Thông qua Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm.

Sở Xây dựng

- Các sở, ban ngành và địa phương liên quan.

Qúy I/2017

 

2

Thông qua Đề án kiện toàn các Ban QLDA chuyên ngành và khu vực (đã thực hiện năm 2016 nhưng chưa hoàn thành, nay Sở Xây dựng tiếp tục đề xuất để thực hiện QLDA theo quy định của Luật Xây dựng)

Sở Nội vụ

Sở Xây dựng, GTVT, NN & PTNT và địa phương liên quan

 

 

Qúy I/2017

 

Các tin khác