Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1169

  • Tổng 2.402.449

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 01 năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 12/HĐPH ngày 04/01/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 01 năm 2023. Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL tháng 01 năm 2023 đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở với các nội dung như sau:

I. Nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
- Tuyên truyền, phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản của Luật an toàn thực phẩm; Luật Phòng chống tác hại rượu, bia; pháp luật về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí…
- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ phòng, chống bạo lực gia đình…
- Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
II. Hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
- Văn phòng Sở đăng tải nội dung Kế hoạch và các văn bản tuyên tuyền trên Trang thông tin điện tử của Sở, chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL; tăng cường các ứng dụng của mạng xã hội như: facebook, fanpage, zalo… trong công tác PBGDPL gắn với tình hình thực tiễn tại các phòng, đơn vị mình.
III. Tổ chức thực hiện
- Văn phòng Sở tăng cường đăng tải các văn bản tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động qua phần mềm quản lý văn bản điều hành (TDOffice) và Trang thông tin điện tử của Sở.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi nội dung công tác tuyên truyền, PBGDPL trên Trang thông tin điện tử của Sở. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tiễn để lựa chọn, bổ sung thêm các nội dung pháp luật cần tuyên truyền./.

Nội dung đính kèm:

1. Kế hoạch chi tiết

2. Nghị định số 137/2020/NĐ-CPNghị định số 100/2019/NĐ-CPNghị định số 123/2021/NĐ-CPNghị định số 144/2021/NĐ-CPNghị định số 104/2022/NĐ-CP

 

Các tin khác