Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 983

  • Tổng 2.404.192

Về việc chuyển Công văn của Bộ Xây dựng trả lời về hiệu lực thi hành của thông tư số 13/2019/TT-BXD

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 19/01/2023, Bộ Xây dựng có Công văn số 232/BXD-KTXD về Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng  (Công văn số 232/BXD-KTXD) để trả lời Công văn số 2802/SXD-ĐTHT&KTXD ngày 04/11/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình.
Sở Xây dựng chuyển tiếp Công văn số 232/BXD-KTXD ngày 19/01/2023 của Bộ Xây dựng để các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã biết, nghiên cứu thực hiện đảm bảo giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chuyển tiếp Công văn số 232/BXD-KTXD cho UBND các xã trên địa bàn và các đơn vị liên quan để nghiên cứu, thực hiện.
(Có Công văn số 232/BXD-KTXD ngày 19/01/2023 của Bộ Xây dựng và Công văn số 2802/SXD-ĐTHT&KTXD ngày 04/11/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình kèm theo).
Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu thực hiện./.

Nội dung đính kèm:

1. Công văn số 181/SXD-ĐTHT&KTXD v/v chuyển Công văn của Bộ Xây dựng trả lời về hiệu lực thi hành của Thông tư số 13/2019/TT-BXD

2. Công văn số 232/BXD-KTXD v/v Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

3. Công văn số 2802/SXD-ĐTHT&KTXD về hiệu lực thi hành của Thông tư số 13/2019/TT-BXD

Các tin khác