Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1030

  • Tổng 2.404.239

Công văn về việc báo cáo tình hình hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng năm 2021 và năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Căn cứ Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
Căn cứ Công văn số 358/BXD-KHCN ngày 7/02/2023 của Bộ Xây dựng về việc đôn đốc gửi báo cáo kiểm tra hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng,
Sở Xây dựng đề nghị các Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo tình hình hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng năm 2021 và năm 2022 theo mẫu báo cáo đính kèm (file Mẫu báo cáo tải về từ website của Sở Xây dựng theo địa chỉ: https://sxd.quangbinh.gov.vn/).
Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 10/3/2023, đồng thời gửi file báo cáo qua địa chỉ email: vovietdungsxd@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng.
Mọi khó khăn, vướng mắc, liên hệ Sở Xây dựng (đ/c: Võ Việt Dũng - Số ĐT: 0983.649.123 - Phòng Quản lý xây dựng) để được hướng dẫn thực hiện.
Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị được biết và tổ chức thực hiện./.

 

Nội dung chi tiết đính kèm:

1. Công văn số 395/SXD-QLXD ngày 28/02/2023

2. Mẫu báo cáo đính kèm

Các tin khác