Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1780

  • Tổng 2.431.085

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3 năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 617/HĐPH ngày 08/3/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 3 năm 2023. Sở ban hành Kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL tháng 3 năm 2023 đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở với các nội dung như sau:

I. Nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
- Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng, Luật Thanh niên, Luật Bình đẳng giới, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ phòng, chống bạo lực gia đình… 
- Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, khuyến khích người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến khi có yêu cầu về giải quyết thủ tục hành chính có liên quan.
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo, pháp luật về tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Tiếp tục tuyên truyền Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
II. Hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
- Văn phòng Sở đăng tải nội dung Kế hoạch và các văn bản tuyên tuyền trên Trang thông tin điện tử của Sở, chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL; tăng cường các ứng dụng của mạng xã hội như: facebook, fanpage, zalo… trong công tác PBGDPL gắn với tình hình thực tiễn tại các phòng, đơn vị mình.
III. Tổ chức thực hiện
- Văn phòng Sở tăng cường đăng tải các văn bản tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động qua phần mềm quản lý văn bản điều hành (TDOffice) và Trang thông tin điện tử của Sở.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi nội dung công tác tuyên truyền, PBGDPL trên Trang thông tin điện tử của Sở. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tiễn để lựa chọn, bổ sung thêm các nội dung pháp luật cần tuyên truyền./.

Nội dung chi tiết đính kèm:

1. Kế hoạch chi tiết

2. Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2020Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021
 

Các tin khác