Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 748

  • Tổng 1.225.213

Về việc thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu...   Tin mới
Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2019/BXD tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD. Qua đó, các sản phẩm, hàng hóa vật liệu...
Xem tiếp
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng...   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017. Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối...
Xem tiếp
Danh sách Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy   Tin mới
DANH SÁCH THÔNG BÁO TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY
Xem tiếp