Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 45

  • Tổng 2.273.735

Kế hoạch thanh tra năm 2023   Tin mới
Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:
Xem tiếp
Kế hoạch Thanh tra năm 2022   Tin mới
phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022
Xem tiếp
Kế hoạch Thanh tra năm 2021   Tin mới
Ngày 7/12/2020, Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 tại Quyết định số 3988/QĐ-SXD
Xem tiếp