Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 1182

  • Tổng 2.402.462

Hướng dẫn đăng ký công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh...   Tin mới
Thực hiện chức năng quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng tổ chức công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo quy định của Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của...
Xem tiếp
Thông báo về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây...   Tin mới
Thực hiện quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng thông báo tới các cá nhân nộp hồ sơ đề nghị...
Xem tiếp