Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 774

  • Tổng 1.225.239

Thông báo về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động...   Tin mới
Thực hiện quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng thông báo tới các cá nhân nộp hồ sơ đề nghị...
Xem tiếp
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3 năm 2023   Tin mới
Thực hiện Công văn số 617/HĐPH ngày 08/3/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 3 năm 2023....
Xem tiếp
Chi đoàn Sở Xây dựng tổ chức "Ngày Hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" năm...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/CĐCS ngày 02/3/2023 của Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Xây dựng về việc tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2023. Ngày 09/3/2023, Chi đoàn Sở Xây dựng đã Tổ chức "Ngày...
Xem tiếp