Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 72/2012/NĐ-CP
Ngày ký 24/09/2012
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu nội dung Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
Lĩnh vực Không
Cơ quan ban hành Chính Phủ
Phân loại Nghị định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 3cms/upload/soxaydung/File/TTHC/72nd.doc