Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 03/2011/TT-BKHĐT
Ngày ký 27/01/2011
Người ký Võ Hồng Phúc
Trích yếu nội dung Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT.
Lĩnh vực Không
Cơ quan ban hành Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư
Phân loại Thông Tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 03/2011/TT-BKHĐT 


Các văn bản khác
Trở về trang trước