Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 15/2013/TT-BXD
Ngày ký 26/09/2013
Người ký Nguyễn Thanh Nghị
Trích yếu nội dung Thông tư số 15/2013/TT-BXD ngày 26/09/2013 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Cơ quan ban hành Bộ Xây Dựng
Phân loại Thông Tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải văn bản tại đây