Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 3879/QĐ-UBND
Ngày ký 31/10/2018
Người ký Nguyễn Xuân Quang
Trích yếu nội dung Về việc Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2035
Lĩnh vực Không
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem chi tiết tại đây