Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 2284/BC-SXD
Ngày ký 20/09/2021
Người ký Lê Anh Tuấn
Trích yếu nội dung Báo cáo cải cách hành chính Quý III năm 2021
Lĩnh vực Không
Cơ quan ban hành Sở Xây Dựng
Phân loại Báo cáo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem chi tiết tại đây