Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 2269/BC-SXD
Ngày ký 17/09/2021
Người ký Lê Anh Tuấn
Trích yếu nội dung Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử của Sở Xây dựng quý III năm 2021
Lĩnh vực Không
Cơ quan ban hành Sở Xây Dựng
Phân loại Báo cáo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem chi tiết tại đây