Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 2394/KH-SXD
Ngày ký 01/10/2021
Người ký Lê Anh Tuấn
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1886/KH-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Quảng Bình năm 2021 và các năm tiếp theo
Lĩnh vực Không
Cơ quan ban hành Sở Xây Dựng
Phân loại Kế Hoạch
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem chi tiết tại đây