Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 3743/QĐ-SXD 16/10/2017 QĐ v/v ban hành Quy trình cấp/ điều chỉnh/ gia hạn/ cấp lại giấy phép xây dựng
2 3700/QĐ-SXD 12/10/2017 QĐ v/v ban hành quy trình cấp/ cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng ) cấp chuyển đổi/ điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: khảo sát xây dựng; thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; kiểm định xây dựng; định giá xây dựng
3 3710/QĐ-SXD 12/10/2017 Về việc ban hành Quy trình Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trừ phần thiết kế công nghệ) của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật có công trình cấp II, cấp III sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án PPP, trừ dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì và nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 05 (năm) tỷ đồng; thiết kế bản vẽ thi công/thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng (trường hợp thiết kế 1 bước)
4 3701/QĐ-SXD 12/10/2017 QĐ v/v ban hành quy trình cấp phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp dồng của dự án nhóm B, C
5 3702/QĐ-SXD 12/10/2017 QĐ v/v ban hành quy trình bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng
6 3703/QĐ-SXD 12/10/2017 QĐ v/v ban hành quy trình đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc; tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, VP giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được UBND tỉnh cho phép hoạt động
7 3704/QĐ-SXD 12/10/2017 QĐ v/v ban hành quy trình Điều chỉnh thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do UBND tỉnh đã tiếp nhận đăng ký,công bố thông tin
8 3705/QĐ-SXD 12/10/2017 QĐ v/v ban hành quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng , trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các công trình đã phân cấp cho UBND tỉnh cấp huyện tại QĐ số 41/2017/QĐ-UBND
9 3706/QĐ-SXD 12/10/2017 QĐ v/v ban hành quy trình cấp / cấp lại / điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II,hạng III đối với: Tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra, thiết kế xây dựng; tổ chức lập thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng
10 3707/QĐ-SXD 12/10/2017 QĐ v/v ban hành quy trình đăng tải /thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »