Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 598/BC-SXD 19/03/2021 Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử của Sở Xây dựng quý I năm 2021
2 599/BC-SXD 19/03/2021 Báo cáo Công tác cải cách hành chính quý I năm 2021
3 267/KH-SXD 29/01/2021 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Xây dựng năm 2021
4 233/KH-SXD 26/01/2021 Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Xây dựng năm 2021
5 83/KH-SXD 11/01/2021 Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
6 4319/KH-SXD 31/12/2020 Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2021
7 4246/SXD-KT&VLXD 25/12/2020 V/v báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng theo quy định Thông tư số 02/2018/TT-BXD
8 4130/SXD-QLXD 17/12/2020 Về việc công bố thông tin tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc
9 3245/SXD-Ttra 25/09/2020 Về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10 3245/SXD-Ttra 25/09/2020 Về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »