Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 781/SXD-QLN 18/03/2019 Về việc thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh
2 464/SXD-KT&VLXD 13/02/2019 Tổng hợp số liệu về các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng
3 396 /KH-SXD 29/01/2019 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
4 398/KH-SXD 29/01/2019 KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019
5 399 /KH-SXD7 29/01/2019 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
6 399 /KH-SXD 29/01/2019 KẾ HOẠCH kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng năm 2019
7 90/KH-SXD 08/01/2019 Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Xây dựng năm 2019
8 5316/HD-SXD 28/12/2018 hƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG GẠCH KHÔNG NUNG TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
9 5310/KH-SXD 28/12/2018 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019
10 4946/TB-SXD 07/12/2018 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào làm việc tại Viện Quy hoạch xây dựng và Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »