Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 169/KH-SXD 27/01/2023 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Xây dựng năm 2023
2 51/KH-SXD 06/01/2023 Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
3 11/KH-SXD 04/01/2023 Kế hoạch thực hiện công tác Bồi thường của nhà nước năm 2023
4 01/QĐ-SXD 03/01/2023 Quyết định về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5 3332/BC-SXD 19/12/2022 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Xây dựng năm 2022
6 2690/KH-SXD 25/10/2022 Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến Sở Xây dựng giai đoạn 2021-2025
7 2410 /SXD-VP 30/09/2022 Công văn về việc rà soát việc xây dựng phương thức xác thực tờ đơn, tờ khai của các DVC trực tuyến trong lĩnh vực xây dựng
8 2320/SXD-ĐTHT&KTXD 23/09/2022 Công văn về việc đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa bão năm 2022
9 1893/SXD-QLXD 11/08/2022 Công văn về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2022
10 1257/KH-SXD 09/06/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
« 1 2 3 »