Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 3126/QĐ-UBNd 19/09/2018 Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
2 3091/QĐ-UBND 17/09/2018 V/v phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thành phố Đồng Hới.
3 3092/QĐ-UBND 17/09/2018 V/v phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Hoàn Lão mở rộng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
4 3090/QĐ-UBND 17/09/2018 V/v phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị xã Ba Đồn.
5 3089/QĐ-UBND 17/09/2018 Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Kiến Giang mở rộng, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
6 1414/QĐ-UBND 02/05/2018 Phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn KIến Giang mở rộng giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2035
7 1413/QĐ-UBND 02/05/2018 Phê duyệt chương trình phát triển đô thị thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2035
8 1412/QĐ-UBND 02/05/2018 Phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Hoàn Lão mở rộng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2035
9 22/QĐ-UBND 05/01/2018 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
10 4608/QĐ-UBND 20/12/2017 Công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Quảng Bình
« 1 2 3 4 5 6 »