Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 4585/QĐ-UBND 19/12/2017 Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình (phần xây dựng và phần lắp đặt)
2 3768/QĐ-SXD 17/10/2017 Quyết định Về việc ban hành Quy trình chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản
3 3769/QĐ-SXD 17/10/2017 Quyết định Về việc ban hành Quy trình Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quy định tại Khoản 5, Khoản 6
4 3770/QĐ-SXD 17/10/2017 Quyết định Về việc ban hành Quy trình Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
5 3771/QĐ-SXD 17/10/2017 Quyết định Về việc ban hành Quy trình Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh
6 3772/QĐ-SXD 17/10/2017 Quyết định Về việc ban hành Quy trình Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh
7 3773/QĐ-SXD 17/10/2017 Quyết định Về việc ban hành Quy trình Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
8 3774/QĐ-SXD 17/10/2017 Quyết định Về việc ban hành Quy trình cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
9 3775/QĐ-SXD 17/10/2017 Quyết định Về việc ban hành Quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
10 3776/QĐ-SXD 17/10/2017 Quyết định Về việc ban hành Quy trình thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua
« 1 2 3 4 5 6 »