Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 2423/SXD-VLXD 04/07/2018 Về việc báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ xi măng và sử dụng nguyên liệu, phụ gia trong sản xuất clinker và xi măng.
2 2085/SXD-VP 13/06/2018 Về việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính
3 1892/SXD-VP 31/05/2018 Về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê Ngành Xây dựng
4 685/SXD-VLXD 05/03/2018 Về việc tổng hợp số liệu về các tổ chức, cá nhân đang sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.
5 4843/SXD-VLXD 22/12/2017 Về việc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng năm 2017
6 3577/SXD-QLN 03/10/2017 Về việc hướng dẫn rà soát báo cáo số liệu hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều có khó khăn về nhà ở
7 2856/SXD-QLXD 04/08/2017 Về việc đăng ký tham gia tập huấn nâng cao năng lực về hoạt động xây dựng theo Luật Xây dựng 2014, Nghị định, các Thông tư hướng dẫn
8 2760/SXD-QLXD 24/07/2017 V/v tổ chức phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017
9 2087/SXD-QLXD 18/07/2017 Về việc thực hiện điều kiện năng lực của cá nhân và tổ chức trong hoạt động xây dựng
10 1433/SXD-QLN 08/06/2017 Về việc báo cáo thực trạng công sở, các dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính cấp huyện
« 1 2 3 4 5 »